Grafomotorika

grafomotorické cvičenia najmä pre predškolákov ako nácvik písania- môžete si vytlačiť a spoločne pracovať:
 
 
 
https://sk.pinterest.com/metallex/graphomotorik/
 
 
 
 
https://sk.pinterest.com/tanjakrieger/graphomotorik/
 
 
 
 
https://sk.pinterest.com/helgaklppel/graphomotorik/