O nás

Materská škola Trstín tvorí jeden právny subjekt so Základnou školou v Trstíne. Zriaďovateľom je obec Trstín.

Zariadenie je umiestnené v účelovej budove od r.1975, je trojtriedne. Každá trieda má vlastnú spálňu, umyváreň, WC, šatňu.

 

V školskom roku 2019/20 sú triedy plne obsadené: 

-trieda 3-4-ročných: 18 detí

-trieda 4-5-ročných: 19 detí

-trieda 5-6-ročných: 25 detí

 

Prevádzka MŠ je celodenná:       6:30 - 16:30

 

Personál:  Iveta Wojatschková- zástupkyňa riaditeľky ZŠ

                 Alena Dvoráková- učiteľka

                 Radka Beluská- učiteľka

                 Kristína Šuranová- učiteľka

                 Martina Botteková- učiteľka

                 Daniela Žaludová- učiteľka

                 Eva Indrichovičová- upratovačka, školníčka

                 Anna Jurcsik- upratovačka

                 Renáta Hrčková- vedúca školskej jedálne

                 Zlatica Vitteková- kuchárka

                 Andrea Stehlíková- pomocná kuchárka

                 

 

Deti prichádzajú do MŠ v čase do 8:00 a odchádzajú po 15:00 hod., rodič dieťa osobne privedie do triedy.

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do kolektívu detí.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič telefonicky do 7:00 hod, prípadne si môže vyzdvihnúť obed v čase 11:30 - 12:30 hod.

Ak dieťa nie je prítomné 5 a viac dní nasledujúcich po sebe, rodič predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

 

 

 

Usporiadanie dňa:   06:30 - 10:00 hry, desiata, pohyb. a edukačné aktiv.

                      10:00 - 11:30 príprava na pobyt vonku, pobyt vonku

                      11:30 - 14:30 obed, odpočinok na postieľke

                      14:30 - 16:30 olovrant, záujmové činnosti

 

 

Prosíme o rešpektovanie prevádzkových hodín materskej školy.