Link na kompletné fotogalérie 2014/15

40. výročie založenia MŠ Trstín  https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/40VyrocieZalozeniaMS

Beseda s včelárom                 https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/BesedaSVcelarom

Cirkus Muzikus                     https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/CirkusMuzikus

Deň detí                            https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/DenDeti

Deň matiek                         https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/DenMatiek

Deň otcov- otvorenie terasy      https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/DenOtcovOtvorenieTerasy

Divadielko v MŠ                   https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/DivadielkoMartinkaVRisiRozpravok

Divadlo v TT                       https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/DivadloTTOTrochTucniakoch

Hasiči na školskom dvore          https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/HasiciNaSkolskomDvore

Karneval                            https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/Karneval

Kúzelník                            https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/Kuzelnik

Lesný pedagóg                     https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/LesnyPedagog

Stavanie mája                     https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/Maj

Memoriál Františka Daniša        https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/MemorialFrantiskaDanisa

Memoriál Petra Opálka            https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/MemorialPetraOpalkaSmolenice

Naše aktivity                      https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/NaseAktivity

Obecná knižnica                   https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/ObecnaKniznica

Prázdninové aktivity               https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/Prazdniny

Rekonštrukcia terasy              https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/RekonstrukciaTerasy

V požiarnej zbrojnici              https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/VPoziarnejZbrojnici

Vianočná návšteva                 https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/VianocnaNavstevaPaniStarostkyVMS

Vychádzka do Hájička             https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/VychadzkaDoHajicka

Vychádzky                         https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/VychadzkyAPobytyNaSkolskomDvore

Výstava našich prác            https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/VystavaNasichPracNaSmolenickomZamku

Vystúpenie na OcÚ     https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/VystupenieNaOcUPrijatieDarcovKrviStarostkouObce

Výtvarné práce         https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/VytvarnePrace

Záchranári SČK         https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/ZachranariSCK

Zatmenie Slnka         https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/ZatmenieSlnka

Zima 2014/15          https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/Zima201415

Zima 2014/15 ilustr.   https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/Zima201415IlustrovaneFotografie

Žubrienky               https://picasaweb.google.com/103668849093648112236/Zubrienky#6186974754195173282